Уплътнители и гарнитури

Гарнитурите са уплътнения, които се използват за предпазване от течове на течности или газове като създават непроницаема преграда. Гарнитурата на Loctite е самооформящ се уплътнител, който осигурява перфектно уплътняване между компонентите при максимален контакт с повърхностите, ограничава повърхностната корозия на фланците.

Loctite предлага гарнитури за уплътняване на множество фланцови сглобки. Портфолиото ни се състои от бавно втвърдяващи се до високо якостни или изключително гъвкави анаеробни гарнитури.

Изисквания, на които трябва да отговарят гарнитурите

За успешното уплътняване е важно гарнитурата да остане цяла и да не дава утечки през целия живот на фланцовата сглобка.


Вашите предимства

  • Еднокомпонентни 
  • Запълват всички празнини - без нужда от фина обработка на повърхността 
  • Без допълнително регулиране 
  • Отлично секундно уплътняване 
  • Позволяват демонтаж

Нуждаете се от помощ?

Гореща линия за техническа подкрепа,
продуктова информация
+359 886 101096

Филми & Документи за изтегляне