Контакти и услуги

Хенкел препоръчва продуктите, които сте избрали за вашето специфично приложение, да бъдат оценени от специалист, за да се потвърди тяхната съвместимост. Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, техническите центрове на Хенкел разполагат с инженери, химици и технически персонал, обучени да правят оценка на ситуацията, да осигуряват техническа поддръжка, да провеждат тестване и интегриране на системи за нанасяне и обработка на продуктите. 

Ние ще се радваме да ви окажем съдействие по отношение на въпросите, проблемите и съмненията, които могат да възникнат в ежедневната ви дейност. Ние приветстваме вашите предложения и коментари.

Хенкел България ЕООД
Бизнес Парк София сграда 2, ет. IV
1766 София
Phone: +359 2 806 3900
Fax: +359 2 806 3901Нуждаете се от помощ?

Гореща линия за техническа подкрепа,
продуктова информация
+359 886 101096

Филми & Документи за изтегляне